Nieuws

27-03-2018   NEN4400 – jaarlijkse controle

 

De norm NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers in de bouw. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid.

 

 

De NEN 4400-1 norm is in 2006 tot stand gekomen door samenwerking van diverse partijen in de flexmarkt, onder andere ABU (met het SFT register), NBBU (met het SVU-register), RIA, RIV en het BRO register. Het initiatief tot deze norm sluit aan bij de wens van de minister om tot één landelijk register (in plaats van voorheen vijf) te komen met daarin alle bonafide uitzend- en uitleen ondernemingen.

 

Op de website van de SNA (Stichting Normering Arbeid) wordt bijgehouden welke ondernemingen aan deze norm voldoen.

 

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

 

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

 

20 maart 2018 heeft UBV weer een controle gehad, en wij zijn op alle punten weer door deze controle heen!

 

 

 

 

 

 

24-1-2018 Checklist Werken met uitzendbureaus

Wist u dat er een checklist is voor het werken met uitzendbureaus? Op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunt u deze vinden. Handig om in te vullen zodra u gaat werken, of eraan denkt te gaan werken, met uitzendkrachten. Het geeft een check op de regelgeving, en of het uitzendbureau zich aan de regels en wetgevingen houdt! 

 

Gelukkig kunnen wij zeggen dat wij op alle punten scoren! Dat is een gruststellend gevoel toch? UBV heeft diverse keurmerken en houdt zich aan alle regelgeving.

 

Helaas komt het wel eens voor dat uitzendbureaus dit niet doen. Wist u dan dat de boetes bij u komen te liggen? Dat is een risico. Volg de checklist en voorkom dat! 

https://www.inspectie-checklist.nl/uitzendbureaus