De juiste kandidaat voor de juiste functie – sinds 1996

NEN4400-1 – jaarlijkse controle

NEN4400-1 – jaarlijkse controle

De norm NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers in de bouw. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun...