De juiste kandidaat voor de juiste functie – sinds 1996

DE NIEUWE WET ARBEIDSMARKT IN BALANS (WAB)

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wat betekent dat voor jou?

Op 1 januari 2020 treedt de nieuwe WAB in werking. Bedoeling van deze wet is om meer gelijkheid en rechten te creëren voor mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst en om werkgevers te stimuleren om eerder over te gaan op een vast arbeidscontract.

Doel van de WAB

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.
De invoering van de WAB brengt op 1 januari 2020 de volgende veranderingen met zich mee:

1. Verhoging ww-premie voor flex- (tijdelijke) contracten

Het wordt vanaf 2020 voor werkgevers financieel aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. Werkgevers betalen vanaf 2020 namelijk een 5% lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie vervalt vanaf dat moment.

Hoe kan UBV hier iets in betekenen?

Aangezien de werkgeverspremies voor werknemers met een tijdelijke overeenkomst in 2020 flink verhoogd zullen worden en die verhoging van die premies voor uitzendbureaus relatief lager is, wordt het financieel aantrekkelijker om bij tijdelijke contracten te kiezen voor uitzendkrachten. Dit verlaagt de financiële drempel zodat je als werkgever er eerder voor kunt kiezen om voor een bepaalde (tijdelijke) functie een uitzendkracht in te zetten. Bijkomend voordeel is dat als het werk bijvoorbeeld (eerder) wegvalt of er andere onvoorziene omstandigheden zich aandienen, je flexibel bent en nergens aan vast zit.

2. Transitievergoeding vanaf 1e werkdag

Vanaf 2020 heeft elke werknemer bij ontslag vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Daarbij verandert de berekening van de transitievergoeding, er is straks geen verschil meer in leeftijd of lengte dienstverband.

Hoe kan UBV hier iets in betekenen?

UBV neemt gedurende het eerste half jaar van uitzenden voor jou de kosten van de transitievergoeding over. Mocht je gedurende of bij afloop van dat halfjaar geen werk meer hebben voor de uitzendkracht en wij kunnen de uitzendkracht zelf geen ander werk aanbieden, dan berekenen wij die transitievergoeding niet aan jou door. Dit is een forse besparing in de kosten en daarmee een risico minder voor jou!

3. Payrollwerknemer: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. Vanaf 2021 krijgen payrollkrachten ook recht op een goede pensioenregeling.

Hoe kan UBV hier iets in betekenen?

Payrollmedewerkers hebben straks dezelfde financiële rechten als vaste medewerkers en vanaf 2021 wordt dit nog verder aangescherpt. Het is vanaf 2020 niet meer mogelijk om de uitzend-cao voor deze groep arbeidskrachten toe te passen. Je kunt dan niet meer door jou geworven mensen via een payrollconstructie inlenen. Wanneer jouw bedrijf (nog) niet is ingericht op het aannemen van een vaste of tijdelijke kracht, kun je in overweging nemen om tijdelijk eens een uitzendkracht in te zetten. Zo kun je ervaren of de vacante functie op de juiste manier en door de juiste persoon is ingevuld alvorens zelf deze (of een andere) kandidaat in dienst te nemen.

4. Oproepwerknemers: minimale oproeptermijn en aanbod voor vaste uren na twaalf maanden

Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Na 12 maanden moet de werkgever een contract aanbieden met een vast aantal uren.

Hoe kan UBV hier iets in betekenen?

Wanneer je werkt met veel oproepkrachten, kan dat in 2020 zorgen voor veel rompslomp en na verloop van 12 maanden voor contracten met vaste uren waar je aan moet voldoen. Waar je eerst veel flexibeler mensen kon inzetten, is dat nu minder praktisch geworden.
Wij kunnen hierin een partner voor jou zijn. Uitzendkrachten worden in verhouding goedkoper, en wij hebben de tools en knowhow om hier met jou een passende oplossing voor te vinden waarin je flexibel blijft en wij het administratieve proces, loonadministratie, ziekterisico en inzet voor jou kunnen overnemen.

Er verandert dus veel, maar al deze wijzigingen bieden feitelijk ook weer nieuwe mogelijkheden. Wij van UBV zijn te allen tijde bereid om met jou hierover vrijblijvend in gesprek te gaan. Om met jou te kijken wat wij voor jou kunnen betekenen. Je bent van harte welkom !